Skip to main content

RECHTEN

Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Rechten en plichten

Wanneer een therapeut u behandelt, ontstaat er automatisch een geneeskundige behandelingovereenkomst. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst tussen cliënt en therapeut zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In deze wet staat onder andere dat:

  • De therapeut het recht heeft om zijn eigen beslissingen te nemen. Ook mag de therapeut weigeren om een behandeling uit te voeren, wanneer zij van mening is dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is. De therapeut moet de rechten van haar cliënten kennen en deze goed informeren over de behandeling en goede zorg verlenen
  • De cliënt heeft recht op informatie door de therapeut. Beslist samen met de therapeut over de voorgestelde behandeling en moet toestemming geven voor elke medische behandeling. Mag altijd zijn/ haar medisch dossier inzien en een second opinion aanvragen. Cliënt heeft de plicht de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat zij een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven
Daniëlle van Schaik
Verpleegkundige en huidtherapeut.

5 REDENEN OM VOOR HUID EN HAAR TE KIEZEN

  • Kwaliteit
  • Onvergetelijke ervaring!
  • Bevlogen vakmensen, altijd die extra stap!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.